Info voor winkeliers en horecaondernemers

GRONINGEN - Een grote groep winkeliers en horecaondernemers in Groningen kreeg vorige week bezoek. De ondernemers werden geïnformeerd over de werkzaamheden aan weg en spoor. De werkzaamheden waar Groningen vanaf het hemelvaartweekend regelmatig mee te maken krijgt, vormen de directe aanleiding. De Groningse bedrijfsverenigingen, Groningen Bereikbaar en Marketing Groningen zijn de initiatiefnemers van deze actie.

Ondernemer Elsa van Dijken van Maxime kreeg het informatiepakket uit handen van wethouder Paul de Rook, tevens bestuurlijk voorzitter van Groningen Bereikbaar, Eric Bos van Groningen City Club en Irene van der Velde van Koninklijke Horeca Nederland.

Winkels en horecagelegenheden vervullen een belangrijke rol in de gastvrijheid van de stad en het informeren van bezoekers over de bereikbaarheid van Groningen. De initiatiefnemers vinden het daarom belangrijk dat ondernemers goed op de hoogte zijn van de toekomstige werkzaamheden aan weg en spoor. Van 10 tot 13 april werden veel winkeliers, horecaondernemers en marktverkopers in de Groningse binnenstad persoonlijk bezocht. Ze kregen daarbij een pakket overhandigd met informatie over de komende hinder en tips voor wat ze als werkgever en ondernemer kunnen doen tijdens de hinderperiode. De pakketten zijn ook beschikbaar voor ondernemers buiten de binnenstad, per winkelgebied worden hier op maat afspraken over gemaakt. Ondernemers die het pakket gemist hebben kunnen deze afhalen bij de VVV op de Grote Markt in Groningen.

Groningen krijgt dit jaar te maken met diverse werkzaamheden aan weg en spoor. Vanaf het hemelvaartweekend zijn er regelmatig stremmingen op de zuidelijke ringweg en andere wegen in en rond de stad. Ook zijn er periodes waarin treinen niet rijden.