Noorderpoort krijgt weer keurmerk voor Inburgeringstraject

GRONINGEN - Noorderpoort Educatie mag dit jaar, net als voorgaande jaren, het Keurmerk Blik op Werk blijven voeren. "Met dit keurmerk mogen wij van de overheid de inburgering aan nieuwkomers blijven verzorgen."

"En als een van de eerste ROC's krijgen we samen met het keurmerk ook 3 van de 4 sterren. Deze sterren geven de kwaliteit van het inburgeringstrajecten van Noorderpoort aan, en de tevredenheid van de deelnemers over deze trajecten", zegt Peter Zwarter, directeur van Noorderpoort Educatie. "Onze meer dan 800 inburgeraars geven Noorderpoort Educatie een 8,1. Daar zijn we hartstikke blij mee. Het bevestigt de hoge kwaliteit van onze docenten en ons onderwijsprogramma."

Noorderpoort Educatie onderscheidt zich van andere aanbieders van inburgeringstrajecten door zich op de vraag van de klanten te richten. Zwarter: "We participeren in lokale netwerken en werken samen met gemeenten, bedrijven en instellingen voor het vormgeven van het onderwijs, volwasseneducatie en inburgering. We zijn bijzonder trots op de samenwerking met hen bij het organiseren van stages voor nieuwkomers. Ook stellen wij ons netwerk beschikbaar aan nieuwkomers die in hun land van herkomst ondernemer waren. Er zijn nogal wat verschillen tussen Nederland en het land waar zij vandaan komen."

Naast inburgeringstrajecten biedt Noorderpoort Educatie ook alfabetiseringscursussen, Nederlands voor anderstaligen, en Staatsexamen Nederlands aan in de stad en provincie Groningen. Het cursusaanbod en de inburgeringstrajecten van Noorderpoort Educatie zijn bestemd voor studenten van achttien jaar en ouder.

Stichting Blik op Werk is een onafhankelijk kwaliteits- en kennisinstituut die jaarlijks de kwaliteit van inburgeringstrajecten in Nederland controleert. Om in aanmerking te komen voor het Keurmerk Blik op Werk moet onder andere de norm 'tevredenheid klanten' worden gehaald. Deze norm is een 6,5 als gemiddeld rapportcijfer. Educatie zit met een 8,1 hier ruim boven.