Studente Kim Bootsma wint Johanna Naberprijs 2018

GRONINGEN - Kim Bootsma, student aan de Universiteit van Groningen, is de winnares van de Johanna Naberprijs 2018 met haar scriptie Vrouwen voor het vaderland.

Een gendergeschiedenis van het Vrouwen Hulpkorps en de Marine-Vrouwenafdeling (1940-1945). De Johanna Naberprijs, de beste afstudeerscriptie op het gebied van vrouwen- en gendergeschiedenis, wordt uitgereikt door Atria, kennisinstituut voor emancipatie en vrouwengeschiedenis, en de Vereniging voor Gendergeschiedenis (VVG). Bootsma wint hiermee een bedrag van 500 euro en krijgt de gelegenheid om een artikel te schrijven voor het tijdschrift Historica.

Wie de reconstructie van Kim Bootsma van de eerste jaren van de vrouwenkorpsen leest, begrijpt waarom de intrede van vrouwen in de krijgsmacht niet het begin vormde van een geslaagde integratie en waarom de discussie daarover tot op de dag van vandaag voortduurt. “De scriptie laat zien dat dit te maken had met de in hedendaagse ogen bizarre en discriminerende visie op de vrouwenkorpsen (…) van grote delen van de legerleiding, van kerken en confessionele politici”, aldus het juryrapport. Vrouwen kregen bijvoorbeeld te horen dat zij eigenlijk alleen maar uit waren op seksuele losbandigheid. Ook kregen zij structureel slechter betaald. Dit alles is hun aanwezigheid in de krijgsmacht uiteraard niet ten goede gekomen. “Een zo mogelijk nog belangrijker gendereffect van het instellen van vrouwenkorpsen was, dat de al bestaande functieverschillen binnen de krijgsmacht specifiek via gender op scherp werden gezet. Een onderscheid tussen enerzijds gevechtsfuncties en anderzijds niet-gevechtsfuncties en burgerfuncties was er al, maar nu werd dat onderscheid ook een verschil tussen mannen- en vrouwenwerk, en daarmee werd het mannelijke karakter van de krijgsmacht eerder bevestigd dan ondermijnd. Inzichten als deze maken Vrouwen voor het Vaderland tot een zeer geslaagd voorbeeld van wat gendergeschiedenis te bieden heeft, en dan niet alleen voor historici!”, stellen de juryleden van de Johanna Naberprijs 2018.

De jaarlijkse Johanna Naberprijs voor afstudeerscripties op het gebied van vrouwen- en/of gendergeschiedenis aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten wordt dit jaar voor de zestiende maal uitgereikt tijdens de Gendergeschiedenisdag op 13 april. Het programma bestaat uit presentaties over de betekenis van 100 jaar vrouwenkiesrecht door o.a. hoogleraar Mineke Bosch en pitches uit het huidige historische veld van onder andere Jonge Historici en de F-Site, een platform voor lesmateriaal over vrouwen in de geschiedenis.

Voor meer informatie en kaartverkoop, zie: https://www.atria.nl/nl/agenda/gendergeschiedenisdag-2018 .