Simon van Hasseltschool ondersteunt ESB Cycling for Charity

GRONINGEN - De Simont van Hasseltschool ondersteunt een 1000km fietstocht van Reutlingen naar Borkum. Deze fietstocht, de ESB Cycling for Charity, wordt voor de vijftiende keer georganiseerd door 30 leerlingen van de ESB Business School uit Reutlingen (Duitsland).

De opbrengst van de fietstocht gaat naar twee goede doelen: ondersteuning voor kinderen (en hun families) die aan kanker leiden en ondersteuning van benadeelde kinderen in Afrika.

De Simon van Hasseltschool draagt beide goede doelen een warmt hart toe. Daarom hebben zij de gymzaal aan de 26 deelnemende fietsers beschikbaar gesteld. Op donderdag 12 april arriveren aan het eind van de dag (rond 17.00 uur) ongeveer 32 personen, waarvan 26 fietsers en 6 begeleiders. De fietsers overnachten op school en de volgende ochtend verzorgen leerlingen van de Simon van Hasseltschool (in het Duits) voor circa 32 gasten een ontbijt. Het beschikbaar stellen van de gymzaal en het ontbijt zijn de donaties voor het goede doel.

Na het ontbijt vertrekken de fietsers naar Borkum voor een International Business Weekend.

In april 2018 fietsen 30 studenten van de ESB Business School in Reutlingen voor de 15e keer om geld in te zamelen voor twee liefdadigheidsverenigingen. Dit jaar is het eindpunt het International Business Weekend in Borkum. Met 20 fietsen en 5 begeleidingsvoertuigen worden ongeveer 1200 kilometer in 14 dagen gereden. Onderweg stoppen studenten in grote steden in Duitsland, Frankrijk, België en Nederland en bevorderen ze verdere donaties. Ook is een stop in Breda op de partneruniversiteit van de ESB gepland.

De Simon van Hasseltschool is een VMBO-schakelschool voor leerlingen die voorheen een LWOO-beschikking kregen. Sinds de invoering van passend onderwijs in 2014 is het onderwijs in beweging en bestaat het LWOO als zodanig niet meer. Leerlingen die moeite hebben om zonder extra hulp een VMBO-diploma te halen zijn er echter nog wel. Op de Simon van Hasseltschool zoeken we voor elke leerling een passende onderwijsoplossing. Het doel is om de leerling zo goed mogelijk door te laten stromen naar een reguliere VMBO-school naar keuze. Dat lukt meestal in twee jaar.