Vaste aanstelling Jos Rietveld als Directeur Publieke Gezondheid GGD

GRONINGEN - Jos Rietveld vervolgt na 1 juli 2018 zijn functie als Directeur Publieke Gezondheid bij GGD Groningen.

Het Algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg heeft zijn aanstelling voor onbepaalde tijd verlengd. De benoeming is tevens besproken in het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Groningen afgelopen vrijdag, vanwege de verantwoordelijkheid van de Directeur Publieke Gezondheid voor de GHOR-taken. Jos Rietveld werkt sinds oktober 2015 bij GGD Groningen, tot dusver op tijdelijke basis. Zijn oorspronkelijke opdracht was om samen met de gemeenten de inhoudelijke koers van GGD Groningen te bepalen. Op basis hiervan is de doorontwikkeling van GGD Groningen het afgelopen anderhalf jaar in gang gezet. Met de voortzetting van de aanstelling van Jos Rietveld is de continuïteit van de lopende processen bij GGD Groningen gewaarborgd.