Schapen stadskudde terug in Groningen

GRONINGEN - De schapen van de stadskudde grazen sinds woensdag 4 april weer in de stad.

De dieren gingen bij aankomst in Groningen meteen aan het werk, in een weiland vlakbij het Reitdiep. Al twaalf jaar houden de Schoonebeekers en Veluwse heideschapen vanaf april tot en november bermen en andere groene gebieden in onze stad kort. Door schapen in te zetten bij het groenbeheer verbetert de structuur van de bodem zodat nieuwe zaden kunnen kiemen en de beplanting gevarieerder wordt.

Herder Bauke Arends begeleidt met zijn honden de 250 schapen en 150 lammeren op hun graasrondes door de stad. In het najaar vertrekt de kudde weer naar Drenthe, waar de schapen overwinteren.