Anatomische tentoonstelling real human bodies

GRONINGEN - De nieuwste editie 2018 van de tentoonstelling REAL HUMAN BODIES verleent aan de hand van een omvangrijke wetenschappelijke verzameling van ca. 250 waardevolle didactische exponaten een nog meer uitgebreide geneeskundige leerstof aan de geïnteresseerde bezoekers.

Deze verzameling, die nationaal en internationaal overal veel bijval geniet, bestaat uit bewaarde menselijke lichamen, skeletten, ledematen, organen, simulatie van functies, proefmodellen en 3D exhibits.

Na tournee 2017, biedt deze nieuwe en grotere versie aan de bezoekers een uitgebreidere expo met nog meer thema’s en grote complete menselijke figuren. Deze anatomische expo brengt daarbij ook verschillende leerthema’s en levert een degelijke bijdrage tot verdere opleiding in medische beroepen.Tot voor een paar jaar was het bekijken van dode lichamen en het verkennen van de anatomische toestand uitsluitend voorbehouden aan artsen in de dissectiezalen van de universiteiten.

Nieuw dit jaar is een speciale afdeling waar aandacht wordt geschonken aan één van de meest destructieve ziektes van deze tijd: kanker. Verschillende types en ziektebeelden zoals tumoren worden hierbij getoond om een beter inzicht in deze ziekte, zijn oorzaken en gevolgen te verkrijgen.

De waardigheid van de doden blijft ongeschonden, optisch zijn de tentoongestelde lichamen van de orgaandonoren precies zoals bij de studerende medici op de dissectietafels bij de anatomische opleiding. Suiker Events, Enwergieweg 10 Groningen, van 12 tot en met 15 april.