Grootkoor met Engelse trompettist

GRONINGEN - Grootkoor Groningen geeft 18 april een voorjaarsconcert in de Martinikerk te Groningen. Het Grootkoor Groningen staat onde rleidng van de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen en bestaat uit zo’n 150 enthousiaste koorleden afkomstig uit de gehele provincie Groningen. De Engelse trompettist John Barker is de solist bij Grootkoor Groningen. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij het VVV en de Martinikerk en via zing@grootkoor.nl. Aanvang 20.00 uur.