Lezing over Cultuurgebonden humor in een mondiale kunstwereld

GRONINGEN - Dr. Mette Gieskes geeft dinsdag 17 april in de Remonstrantse kerk in Groningen een Kunst in Zicht-lezing over Cultuurgebonden humor in een mondiale kunstwereld.

Kunstenaars van over de hele wereld blijken humor toe te passen in hun werk, opmerkelijk genoeg veelal om de spot te drijven met corruptie, machtsmisbruik, geldzucht en andere misstanden. Hoewel humor universeel is in de zin dat in alle culturen wordt gegrapt en gegrold en humor sinds de jaren zestig ook in toenemende mate een onmiskenbare plaats inneemt in de beeldende kunst van alle continenten, zijn grappen ook expliciet cultuurgebonden. In deze lezing wordt aan de hand van recente voorbeelden, waaronder de laatste Biënnale van Venetië (2017), onderzocht of de humor in kunstwerken die recent gemaakt zijn voor grootschalige tentoonstellingen cultuurgebonden is of landsgrenzen overschrijdt. Passen kunstenaars die humor aanwenden hun werk aan met het oog op een kunstpubliek dat van heinde en verre komt? Verkiezen zij transculturele boven cultuurspecifieke thematiek? Worden werken met cultuurgebonden humor toegelicht met tekst? Zo ja, wat voor effect heeft dit op de ervaring van het publiek?

Mette Gieskes

Deze lezing wordt gegeven door Mette Gieskes universitair docente Kunstgeschiedenis aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Haar onderzoek richt zich op de beeldende kunst vanaf 1950 in de VS en Europa, in relatie tot contemporaine ontwikkelingen in maatschappij, wetenschap en kunstvormen als muziek, literatuur en film. Een terugkerend thema in haar onderzoek is de subversieve, bewustmakende en bevrijdende werking van humor in hedendaagse kunst.

Kunst In Zicht

Deze lezing wordt georganiseerd door Stichting Kunst in Zicht in samenwerking met Bijzondere Locaties Groningen. Stichting Kunst in Zicht stelt twee keer per jaar een afwisselend programma samen waarin diverse vormen van kunst dichter bij het publiek worden gebracht. Het aanbod omvat lezingen, cursussen, wandelingen en excursies, over onderwerpen uit de geschiedenis van de beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst, archeologie en regionale geschiedenis. De activiteiten sluiten zo mogelijk aan op lopende tentoonstellingen in binnen- en buitenland, en op andere actuele culturele evenementen. Dinsdag 17 april 2018 19.30 uur – 21.30 uur Entree: € 12,50 Aanmelden voor deze lezing: aanmelden@kunstinzichtgroningen.nl of telefonisch: 050 318 8651. Remonstrantse kerk Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen