Zingen voor Israël in de Immanuẽlkerk

GRONINGEN - Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk heeft 18 april een koor- en samenzangavond in Groningen, in de Immanuẽlkerk, Overwinningsplein 1.

De avond wordt gehouden onder het motto “Zingen voor Israël” en begint om 20.00 uur. Vanaf 19.45 uur zal er echter al samenzang zijn.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Gereformeerd Groninger Mannenkoor onder leiding van Jaring de Braak en door het Interkerkelijk koor “Testify” uit Leek. Dit koor staat onder leiding van Gerard van Beijeren en wordt op piano begeleid door Eddy Muntendam. De organist Jaap de Kok begeleidt het Gereformeerd Groninger Mannenkoor en de samenzang. Naast koorzang zal er namelijk ook veel samenzang zijn. Yvonne Galama zal hierbij de trompet bespelen. Duo Stradivari verleent eveneens medewerking. Dit duo bestaat uit Vlad Larionov, piano en Astrid Gordijn, viool. De avond wordt geopend door de heer Michel van Heijningen. Ds. Willem J.J. Glashouwer zal een korte meditatie houden. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij, wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Bovendien is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en er zal een (kleine) boekentafel zijn.