Daltonlicentie Werkman VMBO voor vier jaar verlengd

GRONINGEN - De Nederlandse Daltonvereniging heeft de Daltonlicentie van Werkman VMBO met vier jaar verlengd.

Een visitatiecommissie, bestaande uit schoolleiders en docenten van andere Dalton-scholen, heeft op basis van lesbezoeken, gesprekken met leerlingen, ouders, docenten en schoolleiding geoordeeld dat alle Dalton kernwaarden voldoende zichtbaar zijn in de school. Het gaat hier om: samenwerking, zelfstandigheid, effectiviteit, verantwoordelijkheid, reflectie. De visitatiecommissie oordeelde dat de leerlingen goed zelfstandig kunnen werken en dat de school een sterk en ambitieus team heeft. Een team dat van en met elkaar leert. Ook waardeerden ze de lessen die ze gezien hebben. Het pedagogisch klimaat is volgens de visitatiecommissie dit in orde. Daltononderwijs Daltononderwijs staat voor een brede vorming (zowel cognitief, cultureel, sportief en sociaal-emotioneel) die bijdraagt aan een sterke persoonsontwikkeling. Het daltononderwijs biedt daartoe een leef- en leeromgeving waar leerlingen worden uitgedaagd zich te ontwikkelen tot mensen zonder vrees met een kritische en democratische grondhouding