Selwerd aan de koffie

Groningen - In stadswijk Selwerd gaat de komende jaren de koffiekar rond. Onder de naam ‘Sunny Selwerd’ laten wijkbewoners hun stem horen om de eigen wijk te verbeteren.

GRONINGEN - Een waterig zonnetje op een doordeweekse ochtend. Wijkconciërge Richard Zielstra is het vroege tijdstip niet aan te zien. Enthousiast brengt hij de koffiekar op gang en trakteert al snel en naar eigen tevredenheid op verse koffie, een hete kop thee en wie wil een koekje. De koffiekar staat op een veldje precies tussen vierhoek Acacialaan, Pruniusstraat, Berkenlaan en Esdornlaan. De plek is niet zomaar uitgekozen. Haaije Koenders bedrijfsleider Wijkbedrijf Selwerd: „We staan hier nu met de koffiekar om bewoners te motiveren samen met ons op te trekken. Dit is de eerste koffiebijeenkomst. We staan op een plek waar wijkverbetering zichtbaar is, of wordt. Bijvoorbeeld bij dit blok zijn alle huizen inmiddels gerenoveerd. Vooral naar de ervaring van de bewoners zijn we benieuwd.” Dan wijst Koenders naar achteren naar de Berkenflat die ook een nieuwe jas krijgt. Hij wil graag weten of er ondertussen nieuwe ideeën zijn ontstaan waar de wijk wat mee kan. In Selwerd moet best veel gebeuren. Fysiek, zoals renovatie van woningen, aanpak van wegen, waterpartijen met elkaar verbinden. In de wijk wordt dus nog volop geïnvesteerd. Thema’s als armoede, werkloosheid, vergrijzing en eenzaamheid staan hoog op de agenda. “Onderwerpen die we van het wijkbedrijf graag willen aanpakken. Qua veiligheid valt Selwerd eigenlijk niet zo heel erg uit de toon, blijkt uit cijfers. Dat is dan wel weer mooi”, meent Koenders. Maarten Brandts Buijs - hij regelt de communicatie van het wijkbedrijf: „Het gaat anders dan tot nu toe. Eerder was het top-down waarbij de gemeente besliste wat gebeuren moest. Maar nee, nu niet. Bewoners hebben over het algemeen goede ideeën over wat de wijk nodig heeft om de leefbaarheid te verbeteren. Al die ideeën maar ook medewerking willen we graag terug zien in plan ‘Sunny Selwerd’.” Ook willen Koenders en Brandts Buijs graag de ervaringen horen van andere organisaties, die dus worden uitgenodigd. Het gaat hier om de Buurtconciërge, Wijkteam en de gemeente Groningen. Ondertussen vult het veld zich met bewoners die een kijkje komen nemen of een gesprek aanknopen. Wethouder Paul de Rook (D66) maakt even later zijn opwachting. Zolang wijkverbetering plaats heeft, wordt in Selwerd koffie geschonken.

Werkgelegenheid

Koenders: „We zijn pas tevreden wanneer bewoners die mee willen doen een kans hebben gekregen hun stem te laten horen. Dan is bereikt wat we willen bereiken. Verder zien we graag enige geldelijke middelen terugvloeien in de wijk. Voor werkgelegenheid bijvoorbeeld. Dat een aannemer mensen uit de wijk in dienst neemt die thuis op de bank zitten. Op die manier pak je armoede aan en doe je iets voor het arbiedsproces.” Steken de wijkbelangenverenigingen de handen flink uit de mouwen, doen Selwerders dat zelf inmiddels ook. „Wij zijn actief vanuit het Wijkbedrijf, een bewonersbedrijf dat zich inzet voor de wijk. Met al die projecten werken we aan een betere en mooiere wijk. De groep bewoners die meedoet wordt steeds groter. We zitten op zo’n honderd op het moment. Ik vind het mooi om te zien hoe de wijk samenwerkt en samenleeft, dat aantal is zeker niet slecht.” Achtergrond: In de wijken Selwerd, Beijum, Indische Buurt/ De Hoogte en De Wijert wordt flink ingegrepen. Het plan krijgt van de gemeente Groningen de naam ‘wijkvernieuwing 3.0’ mee. Initiatieven voor wijkverbetering komt van bewoners zelf en ze worden hierbij ondersteund door de gemeente, corporaties en verder verenigingen, scholen en ondernemers. Albert-Jan Garama.