Bezoekerscentrum Reitdiep weer open met nieuwe expositie

GRONINGEN - Bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen is weer helemaal toegankelijk voor publiek. Na een interne verbouwing was zaterdag 31 maart de officiële heropening een feit. Die werd verricht door gedeputeerde Henk Staghouwer van de Provincie Groningen.

Naast allerlei activiteiten zoals het jaarlijkse Hunzefestival en natuureducatie voor basisscholen, is er ook een vaste expositie in het bezoekerscentrum. Het Groninger Landschap heeft deze vaste expositie opnieuw invulling gegeven, waarbij twee belangrijke thema’s centraal staan: de weidevogels en de voormalig getijdenrivier De Hunze.

Doel van de expositie is om bezoekers mee te nemen in de wereld van de weidevogel, de urgentie over te dragen van wat er momenteel gaande is en duidelijk te maken wat de inzet is van Het Groninger Landschap om het leefklimaat voor de weidevogel te verbeteren. De grutto, boegbeeld en kernsoort van het weidevogelbeheer, is hierbij leidend. Ook willen we de bezoekers het verhaal van De Hunze vertellen, aan te geven wat er nu nog zichtbaar is en wat de ideeen van de toekomst zijn. Aan de balie is een speurkaart verkrijgbaar waarmee kinderen op zoek kunnen gaan naar Geertje de Grutto en zijn vriendjes.

Ook de vloer van het bezoekerscentrum is geheel vernieuwd. De verlichting is uitgevoerd met LED-lampen. De vernieuwing van Bezoekerscentrum Reitdiep was alleen mogelijk dankzij de inzet van vrijwilligers en financiële steun van de Nationale Postcode Loterij en het Bettie Wiegmanfonds.

De actuele openingstijden zijn te vinden op www.groningerlandschap.nl.