Pinkstercantates van de Luthers Bach Academie

GRONINGEN - In het eerste meiweekend van 2018 viert de Lutherse Bach Academie de komst van het voorjaar met het vioolconcert in a klein van Johann Sebastian Bach, vertolkt door barokvioliste Lilia Slavny.

In Bachs pinkstercantate uit 1725, Also hat Gott die Welt geliebt, vertelt de tekst dat de gelovige zich kan verheugen op het eeuwige leven dat hem wacht. De cantate is deze keer bijzonder bezet met naast strijkers trombones en zinken die in de prachtige koorfuga de koorstemmen colla parte (met de stemmen mee) begeleiden. De aria wordt gezongen door de sopraan Griet de Geyter. Zij heeft een grote staat van dienst in het 18de-eeuwse repertoire. Het andere stuk van Bach, Der Geist hilft unser Schwachheit auf (1729), was oorspronkelijk een begrafenismotet. Het bevat troostende woorden die stammen uit de Bijbelboeken die vertellen over de handelingen van de discipelen na Pinksteren.

Zondag 6 mei 15.00 uur Der Aa-kerk Groningen