Wijkmarkt Korrewegwijk begint na Pinksteren

GRONINGEN - De wijkmarkt in de Korrewegwijk begint op woensdag 23 mei. Op het Floresplein is vanaf dan elke woensdag tussen 12.00 en 18.00 uur een wijkmarkt.

Het idee hiervoor komt uit de buurt. Wijkbewoners hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een ontmoetingsplek. Een wekelijkse wijkmarkt kan daaraan bijdragen. De kraampjes komen op de parkeerplaatsen bij de Sionskerk te staan. De gemeente bereidt een parkeerbesluit voor waarin staat opgenomen dat parkeren op woensdag gedurende de markt niet mogelijk is.