Studenten Hanzehogeschool verzorgen lessen (mond)gezondheid

GRONINGEN - Studenten van de opleidingen Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen gaan voorlichtingslessen geven op basisscholen over (mond)gezondheid.

De lessen vinden plaats van dinsdag 3 april tot en met vrijdag 13 april ter gelegenheid van de Tandenpoetsweken 2018.

De toekomstige mondhygiënisten en diëtisten bezoeken meer dan 80 groepen van basisscholen in Groningen. De kinderen van groep 1 tot en met groep 8 volgen een les over het krijgen en behouden van een goede mondgezondheid en het belang van gezonde voeding.

De studenten bereiden zich gedegen voor op deze voorlichtingsactiviteiten door middel van het maken van een lesopzet tijdens werkbijeenkomsten en rollenspelen binnen de projectgroep. Zij worden hierin ondersteund door studenten van de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool. De klassikale poetsinstructie is een vast onderdeel van de les in de Tandenpoetsweken 2018.

De tandenborstels worden beschikbaar gesteld door het ‘Ivoren Kruis’. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van het voorlichtingsprogramma ‘Hou je mond gezond’ van het ‘Ivoren Kruis’(www.ivorenkruis.nl)

Voor meer informatie over de lessen mondgezondheid voor kinderen van de basisschool: www.houjemondgezond.nl en www.trammelantintandenland.nl.