Stimuleringsprijs Autisme Netwerk Groningen ‘beloont’ inclusie van kinderen/volwassenen met autisme

GRONINGEN - Een inclusieve samenleving waarin iedereen gelijkwaardig en naar vermogen mee kan doen, dat streeft Autisme Netwerk Groningen na.

Vanaf de autismeweek van 31 maart tot en met 7 april kunnen voor de tweede maal organisaties uit de provincie Groningen worden voorgedragen die zich op een vanzelfsprekende en onderscheidende manier inzetten voor inclusie van kinderen en/of volwassenen met autisme. Het doel van de stimuleringsprijs sluit naadloos aan bij het thema van de autismeweek, namelijk ‘luisteren naar autisme’. Luisteren naar wensen en behoeften (aan ondersteuning) van kinderen en/of volwassenen met autisme en kijken naar iemands mogelijkheden. Dat vraagt maatwerk. Maatwerk aan ondersteuning en aan het scheppen van voorwaarden draagt bij aan het naar vermogen volwaardig deel kunnen nemen aan de samenleving en aan gevoel van zingeving en welzijn. Dit is nog lang niet altijd vanzelfsprekend. Of het nu gaat om begeleiding/zorg, onderwijs, werk/zinvolle daginvulling, vrije tijdsbesteding of sport. Daarom wil het ANG met de stimuleringsprijs organisaties in de provincie Groningen die hieraan bijdragen in het zonnetje zetten. Het kan als voorbeeld en inspiratie dienen voor andere organisaties. De winnaar ontvangt een Award op een feestelijke bijeenkomst op 6 november. Voor meer informatie over de stimuleringsprijs https://www.autismegroningen.nl/stimuleringsprijs/