Nieuwe expositie weidevogels en De Hunze

GRONINGEN - Het Groninger Landschap opent een geheel nieuwe expositie in haar Bezoekerscentrum Reitdiep in Groningen.

Het bezoekerscentrum ligt op het raakvlak van stad en ommeland en is een belangrijke plek om bezoekers te informeren over natuur en landschap in het Reitdiepgebied. Naast allerlei activiteiten, zoals het jaarlijkse Hunzefestival en natuureducatie voor basisscholen, is er ook een vaste expositie. Het Groninger Landschap heeft deze vaste expositie opnieuw invulling gegeven, waarbij twee belangrijke thema’s centraal staan: de weidevogels en de voormalig getijdenrivier De Hunze. Op zaterdag 31 maart om 10.00 uur wordt de expositie geopend door gedeputeerde Henk Staghouwer van de Provincie Groningen.

Bezoekerscentrum Reitdiep Wolddijk 103 in Groningen. De nieuwe expositie is mogelijk gemaakt door een bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.