Vaker angst en depressieklachten na succesvol behandelde borstkanker

GRONINGEN - Vrouwen die succesvol zijn behandeld tegen borstkanker, hebben tot 10 jaar na hun behandeling vaker ernstige symptomen van depressie en angst, dan vrouwen die geen borstkanker hebben gehad.

Dit blijkt uit een studie van promovenda en huisarts-in-opleiding Saskia Accord-Maass van het UMCG, die in totaal 350 vrouwen onderzocht die meer dan vijf jaar geleden borstkanker hebben gehad. Zij presenteerde deze week de resultaten van dit onderzoek op de European Breast Cancer Conference in Barcelona.

Uit haar onderzoek bleek dat voormalige borstkanker-patiënten een duidelijk hoger risico hebben op symptomen van depressie en ernstige depressie. Ook rapporteerden zij vaker ernstiger symptomen van angst. Volgens Accord-Maass zijn deze resultaten van belang voor huisartsen en andere zorgverleners. Zij dienen aandacht te hebben voor het psychisch welbevinden van deze groeiende groep borstkanker-overlevenden. Uit eerder onderzoek is gebleken dat standaard behandelingen voor angst en depressie goed werken bij vrouwen met een voorgeschiedenis van borstkanker.

Tijdens de conferentie werd het grote belang van meer onderzoek naar borstkanker meerdere keren benadrukt. De studie is mede mogelijk gemaakt door Pink Ribbon en Stichting De Friesland.