Wonen, werken en ondernemen langs het water

GRONINGEN - Om de groei van Groningen ruimte te geven, wil het college van B&W de Eemskanaalzone ontwikkelen voor wonen, werken en ondernemen.

Het gaat om het gebied langs het Eemskanaal, tussen de Oosterhaven en Meerstad. Het college vraagt de gemeenteraad een krediet van 700.000 euro voor de plankosten voor fase 1: de bouw van zo’n 2000 woningen in het gebied tussen de Sontweg en het Damsterdiep, samen met de inrichting van de publieke ruimtes. Groningen groeit: het aantal inwoners, bezoekers en economische activiteiten neemt toe, in de Eemskanaalzone is ruimte voorhanden, aldus het college. Het college wil beginnen met een stedenbouwkundig plan voor de zone tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal, de locaties van de brandweer, de bereden politie en de containerterminal. Hier is ruimte voor ongeveer 1000 tot 2000 woningen in tien jaar tijd, zowel koop als huur. Bestaande industriële gebouwen als de EMG Silo en de Cova schoorsteen krijgen een belangrijke rol in de herontwikkeling. Onderdeel van de plannen is een extra fiets- en voetgangersbrug over het Eemskanaal. Naast dit gebied omvat de ontwikkelstrategie ook de Scandinavische Haven, het bedrijvenpark Driebond en het slibdepot. Inmiddels is met inbreng van omwonenden gestart met het ontwerpen van een veilige, aantrekkelijke en zorgvuldig ingepaste route van en naar Meerstad, voor recreant en forens. De ontwikkelstrategie ‘Eemskanaalzone: Stad aan het water’ wordt vier weken vrijgegeven voor inspraak. Daarnaast gaat de gemeente informatiebijeenkomsten organiseren voor omwonenden en betrokkenen.