MenzisFonds investeert in leefkracht en zorg

GRONINGEN - Samen met maatschappelijke organisaties wil Menzis werken aan het versterken van de leefkracht en slimmere zorg in haar regio’s.

Het MenzisFonds is gestart om lokale of regionale initiatieven met een maatschappelijke insteek te ondersteunen. Zo kan Menzis samen met maatschappelijke organisaties werken aan het verbeteren van de leefkracht en innovatie van de zorg. Door het fonds (vooral) regionaal in te zetten onderstrepen wij onze de betrokkenheid en binding met de regio’s waar we de meeste verzekerden hebben. De uitgangspunten zijn laagdrempelig, kleinschalig en dichtbij de verzekerde. In de regio’s Achterhoek, Groningen, Midden, Twente en West is een fonds beschikbaar van € 25.000. Daarnaast is € 30.000 beschikbaar voor projecten in heel Nederland. Aanvragen Tussen 26 maart en 20 mei 2018 kunnen aanvragen ingediend worden bij het MenzisFonds. Verenigingen, stichtingen en andere organisaties met een maatschappelijk doel kunnen een aanvraag indienen bij het fonds. Deelnemers hoeven niet verzekerd te zijn bij Menzis, want het maatschappelijk doel staat centraal. De leden beslissen Onze Ledenraad en onze leden kiezen vervolgens - op basis van een aantal criteria - welke projecten het beste bijdragen aan de leefkracht en zorg in de regio’s en dus financiering krijgen. Vanuit onze coöperatieve gedachte vinden we het belangrijk dat onze leden zelf beslissen over de inzet van de gelden. Daarmee wordt de betrokkenheid van de leden bij de zorg vergroot.