DCG met informatieavonden over dialyse

GRONINGEN - In april heeft Dialyse Centrum Groningen (DCG) in samenwerking met het UMCG informatieavonden over dialyse en transplantatie. Nierpatiënten kunnen zich interactief laten informeren over alle dialysebehandelingen op het centrum en thuis. De keuze voor een dialysebehandeling is niet gemakkelijk. Dialyse is een ingrijpende behandeling, waar patiënten vaak tegenop zien. De bijeenkomsten in Groningen bieden een volledig overzicht van de mogelijke dialysebehandelingen en de verschillen daartussen. Bij hemodialyse wordt het bloed buiten het lichaam gezuiverd. Dit gebeurt door middel van een machine, een kunstnier, een shunt (toegang tot de bloedbaan) en spoelvloeistof. Bij buikspoeling zuivert een spoelvloeistof in de buikholte het bloed van afvalstoffen. Deze vloeistof moet regelmatig verwisseld worden. Beide behandelvormen kunnen in de thuissituatie plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomsten zijn naast zorgverleners ook patiënten aanwezig die vertellen over hun ervaringen met dialyse.

Via www.dcg.nl is informatie te vinden over alle behandelingen. Patiënten met een chronische nierziekte kunnen zich aanmelden voor de informatieavonden op woensdag 4, 11 en 18 april via www.dcg.nl/avonden.