Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen steunt

GRONINGEN - Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft in de vergadering van 19 maart euro 104.335 beschikbaar gesteld voor 33 projecten op het gebied van cultuur, natuur en wetenschap in de provincie Groningen.

Zo kan Stichting TalentWeb Groningen rekenen op een bijdrage van euro 2.000 voor de derde editie van het Rumbling Earth Festival, een muziekfestival in de openbare ruimte in de binnenstad van Groningen van 29 juni tot en met 1 juli 2018. De Stichting Tango Argentino Groningen (STAG) houdt zich bezig met de promotie en instandhouding van de Argentijnse tangomuziek en dans. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting wordt van 5 tot en met 7 oktober het Tangofestival 2018 georganiseerd. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen heeft een bijdrage van euro 2.500 toegezegd voor dit project.

In de vergaderingen van 18 juni, 1 oktober en 10 december 2018 behandelt het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen nieuwe aanvragen voor een bijdrage. Die kunnen tot 6 weken vóór die datum worden ingediend. Een versnelde procedure geldt voor de aanschaf van instrumenten en kleding door muziekverenigingen. Zie www.cultuurfonds.nl (doorklikken naar de afdeling Groningen).