Samenwerking Hanzehogeschool Groningen en Belgorod State National Research University verder uitgebreid

GRONINGEN - Van 19 tot en met 23 maart is een afvaardiging van de Belgorod State National Research University (BelSU) op bezoek bij het Instituut voor Life Science & Technology en het kenniscentrum Biobased Economy van de Hanzehogeschool.

Studenten werken samen aan een drietal projecten gericht op duurzaamheid en de verwaarding van biomassa. Professoren, lectoren en onderzoekers maken nieuwe plannen voor de toekomst, waaronder de uitbreiding van de samenwerking met het Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool. Binnen de Hanzehogeschool Groningen heeft het Instituut voor Life Science & Technology op dit moment de meest succesvolle samenwerking met BelSU. In Belgorod is de wens uitgesproken om de samenwerking te verbreden naar ICT en later ook naar engineering. Deze week vinden de eerste verkennende gesprekken plaats met het Instituut voor Communicatie, Media & IT. Een tegenbezoek van dit instituut aan Belgorod staat gepland in mei.

Uitwisseling van kennis en kunde

De huidige samenwerking met het Instituut voor Life Science & Technology heeft alle elementen van onderwijs en onderzoek op bachelor-, master- en promovendusniveau in zich. Zo vindt jaarlijks een uitwisseling van bachelorstudenten en docenten tussen Groningen en Belgorod plaats. Daarnaast doet Yaroslava Kulchenko uit Belgorod op de Hanzehogeschool onderzoek naar het gebruik van anthocyanen uit tulpen voor zonnecellen als onderdeel van haar promotietraject. Andersom zal docent Gert Hofstede een deel van zijn promotieonderzoek uitvoeren in Belgorod op het thema duurzame energie.

Onderzoeksprojecten

Deze week werken studenten van de Hanzehogeschool en BelSU gezamenlijk aan projecten rond anthocyanen zonnecellen en biogas. Ze kijken onder meer naar de chemische modificatie en uiteindelijke toepassing van anthocyanen in zonnecellen. Anthocyanen zijn kleurstoffen in blauw-rode bloemen en vruchten. Door middel van kleurstofmoleculen wordt zonlicht omgezet in energie. Deze duurzame manier van energie opwekken is al langer bekend maar de studenten van de Hanzehogeschool en BelSU richten zich op het verbeteren van deze methode. Binnen het project BioPower-to-Methane wordt elektriciteit gebruikt om waterstof uit water te genereren en de waterstof wordt omgezet in methaan met behulp van koolstofdioxide. De chemische route, bekend als de Sabatier-reactie, vereist grote gecentraliseerde installaties met hoge temperatuur en druk. Biologie kan het wellicht beter doen. Bacteriën kunnen waterstof en koolstofdioxide omzetten in methaan bij kamertemperatuur en met minder druk. Studenten en (docent-)onderzoekers werken aan een methode om methaan van hogere kwaliteit te produceren als toekomstige drager of opslag van hernieuwbare energie.

Belgorod State National Research University (BelSU)

Belgorod State National Research University is sinds 2010 lid van de ‘Association of Leading Universities of Russia’. BelSU behoort tot de top 35 universiteiten van Rusland en tot de top 150 universiteiten van Europa en Centraal Azië. Met name op het gebied van biologie en chemie is BelSU een gerenommeerde onderzoeksuniversiteit.