Groningen in de race als Age Friendly Cultural City & Region

GRONINGEN - Groningen is een van de vijf steden die deelneemt aan het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Groningen is de eerste regio waar stad en provincie hierin gezamenlijk optrekken. In dit kader organiseren VRIJDAG, het huis van de amateurkunst voor Groningen, en de Hanzehogeschool op 3 april een manifestatie in Theater Kielzog in Hoogezand. Een landelijke jury, onder leiding van Hedy d’Ancona, bezoekt de manifestatie en beoordeelt hoe Groningen zich als Age Friendly Cultural City & Region heeft ontwikkeld. Op 8 oktober weten we of Groningen zich winnaar mag noemen en de BNG Bank Lang Leve Kunst Prijs, ter waarde van 20.000 euro, in ontvangst mag nemen.

Met het programma ‘Age Friendly Cultural Cities’ moedigt het Fonds voor Cultuurparticipatie steden aan om het kunst- en cultuuraanbod van, voor en door ouderen op peil te houden en te verduurzamen. Het Fonds ziet dat deelname aan culturele activiteiten door ouderen van grote waarde is. Het houdt mensen vitaal en vergroot het gevoel van welbevinden bij het ouder worden. Groningen is naast Deventer, Doetinchem, Emmen en Utrecht een van de vijf steden die hieraan deelneemt.