Stad stemt ruim 'tegen' bij Referendum Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten

GRONINGEN - Stemgerechtigden in de gemeente Groningen stemden ruim 'tegen' de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten tijdens het raadgevend Referendum. Het betreft een voorlopige uitslag. Het hoofdstembureau stelt vrijdag 23 maart de definitieve uitslag vast.

De voorlopige uitslag op 21 maart 2018 luidt: Voor: 15.454 stemmen (27,36%) Tegen: 39.950 stemmen (70,72%) Blanco: 986 stemmen (1,75%) Ongeldig: 103 stemmen (0,18%) Totaal: 56.493 stemmen Het opkomstpercentage bij het Referendum in de gemeente Groningen bedroeg 36,1%. Voor dit Referendum waren er 157.159 stemgerechtigden in de gemeente Groningen. De uitslag in de gemeente wijkt af van het -ook voorlopige- landelijke beeld: tegen 48,9%, voor 47,2% en blanco 4%. Volgens de NOS zijn 'tegen' stemmers vooral te vinden in grote steden en in het noorden van het land. Het gaat om een vrij nauwkeurige voorlopie uitslag op grond van sneltellingen die door de stembureaus zijn doorgegeven via de StembureauApp. De definitieve uitslag kan hier nog iets van afwijken. Het hoofdstembureau stelt op vrijdag 23 maart de definitieve uitslag vast.