Hoge waardering voor trein- en busvervoer in het Noorden

REGIO - Het openbaar vervoer in het Noorden krijgt in de OV-klantenbarometer weer een goede beoordeling.

Zo stijgt de waardering voor het regionale treinvervoer in de provincie Fryslân met twee tiende punt naar een 7,7 en krijgt het streekvervoer in Noord- en Zuidwest-Fryslân hetzelfde mooie cijfer (+ 0,1). Ook de HOV-lijnen Groningen-Drenthe laten een opwaartse lijn zien en klimmen maar liefst 22 plaatsen in de rangordelijst (21) met een algemene beoordeling van een 7,7. De Friese Waddeneilanden hebben met een mooie 8,6 wederom een nummer 1 positie te pakken. Reizigers beoordelen het streekvervoer in Zuidoost-Fryslân met een 7,6, de stadsdienst Leeuwarden met een 7,3 en de regionale treindiensten in Groningen met een 7,5. Het landelijk gemiddelde is een 7,6.

Klantenoordeel op items

Reizigers geven naast een algemene beoordeling ook een oordeel over items die betrekking hebben op de rit. De regionale treindiensten in Fryslân scoren hoog op de items ‘gemak instappen’ (9,0), ‘informatie algemeen’ (8,1) en ‘punctualiteit’ (8,4). Dit laatste item stijgt zelfs met een halve punt! In Noord- en Zuidwest-Fryslân worden hoge cijfers gegeven op de items ‘zitplaats’ (9,0), ‘informatie bij halte’ (van 7,3 naar 8,0) en ‘frequentie’ (van 5,9 naar 7,2). Ook de HOV-lijnen Groningen-Drenthe scoren goed op ‘zitplaats’ (van 8,5 naar 9,0) en opvallend hier is het hoge cijfer voor ‘geluid’ (van 5,7 naar 7,0). Bij de Friese Waddeneilanden zijn reizigers vooral tevreden over de items ‘netheid’ (8,9), ‘vriendelijkheid’ (9,0) en ‘gemak kopen vervoerbewijs/laden reissaldo’ (8,9), wat een mooi cijfer is voor de Waddeneilanden waar veel toeristen komen. De cijfers die gegeven zijn aan het busvervoer in Zuidoost-Fryslân zijn nagenoeg gelijk gebleven.

Prikkel om te verbeteren

Reizigers geven dit jaar een 7,5 als algemene beoordeling voor het regionale treinvervoer in Groningen. Dat is een tiende punt lager dan vorig jaar. Op een aantal items wordt een iets lager cijfer gegeven, bijvoorbeeld ‘zitplaats’ (van 8,5 naar 8,2), of blijft de beoordeling gelijk, bijvoorbeeld ‘punctualiteit’ (7,9). In 2016 waren er in de stad en provincie Groningen opvallend meer evenementen. Dit is mogelijk de verklaring voor de iets lagere beoordeling voor het item ‘zitplaats’. De beoordeling voor het stadsvervoer in Leeuwarden is dit jaar een halve punt gezakt van een 7,8 naar een 7,3. Vooral voor de items ‘zitplaats’ (van 9,0 naar 7,7) en ‘rijstijl’ (van 7,6 naar 5,8) worden lage cijfers gegeven. In de stad werd vorig jaar veel aan de weg gewerkt, met omleidingsroutes voor onze buslijnen als gevolg. Ook was er sprake van een slechtere bereikbaarheid van het busstation door de verbouwing. Uiteraard gaat Arriva aan de slag met de punten waar minder goede scores worden gegeven om dit te verbeteren.

Over het onderzoek

De OV-Klantenbarometer is het jaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek in het regionale openbaar vervoer in Nederland. Eind 2017 is het onderzoek voor de 17e keer gedaan. Dit jaar is het landelijke rapportcijfer een 7,64. In 2016 was dit een 7,57. De OV-klantenbarometer wordt gehouden in 70 onderzoeksgebieden, die samen het gehele regionale openbaar vervoer omvatten. In een steekproef van 6008 bus- tram-, metro-, treinritten en ferry-overtochten vulden 86.705 reizigers een enquêteformulier in. Het onderzoek is uitgevoerd door I&O Research, in opdracht van CROW-KpVV. CROW-KpVV is onderdeel van CROW, kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte.