Verkeersoverlast de Poffert

GRONINGEN - De bewoners van de Poffert (tussen Hoogkerk en Enumatil) ondervinden in toenemende mate forse verkeersoverlast.

Zwaar vrachtverkeer dendert dagelijks via het Hoendiep vlak langs de huizen en er wordt verder veel te hard gereden. Er is tevens sprake van een 30 kilometerzone maar die limiet is eerder uitzondering dan regel. Er wordt door de overheden bij navraag aangegeven dat handhaving door de politie niet de prioriteit heeft. Dus daarvan is niet echt veel te verwachten en daarnaast is het handhaven slechts een tijdelijke en geen structurele oplossing.

Omdat de bedrijvigheid in het Westerkwartier in een heel rap tempo toeneemt bestaat de reële angst bij de bewoners dat de drukte en de overlast enkel maar zullen toenemen. Er zijn indertijd maatregelen genomen door de gemeente maar die blijken niet afdoende om de overlast op dit moment te temperen. De snelheidslimiet en wegversmallingen hadden invloed maar zijn niet meer adequaat tegen de huidige en meer intensieve verkeerssituatie.

De bewoners hebben verleden jaar contact gezocht met de gemeente en toen zijn een week lang de gedragingen van diverse soorten van vervoer gemeten. Want meten is immers weten. De resultaten bevestigden enkel dat wat de bewoners natuurlijk al lang wisten. Er wordt structureel veel te hard gereden waardoor gevaarlijke situaties ontstaan en ook het wandelen en/of fietsen door de Poffert een riskante onderneming is geworden. Verder blijken er gemiddeld een kleine 100 stuks zwaar verkeer per dag door de Poffert te rijden. Zowel de gemeente als de bewoners kunnen niet verklaren wat dit vrachtverkeer daar heeft te zoeken en waarom deze route wordt verkozen. En helemaal niet met een rijkstraatweg en een provinciale weg als alternatief. Maar de metingen wijzen het wel uit en de gevolgen zijn dan ook fors. De huizen in de Poffert zijn gebouwd op veengrond en dat is een broze ondergrond. Door het bonken van het zwaar verkeer (en helemaal bij te hard rijden) ontstaat er echt serieuze schade aan de huizen.

Omdat de Poffert op de grens ligt tussen Groningen en Zuidhorn en er dus maatregelen noodzakelijk zijn vanuit twee gemeentes verloopt het hele proces nogal stroperig. Er is best bereidheid maar de melding is inmiddels twee jaar geleden gedaan en er is nog naast een week meten niks gebeurd. En de bewoners willen dat er nu echt wel adequate maatregelen genomen gaan worden want dit is inmiddels een onhoudbare en onverantwoorde situatie die enkel maar erger wordt.