125e klas krijgt MoneyWays in de gemeente Groningen

GRONINGEN - Afgelopen woensdag  nam, tijdens de Week van het Geld, alweer de 125e klas in de gemeente Groningen deel aan MoneyWays.

Dit is het grootste armoede- en schuldenpreventieprogramma voor jongeren in Nederland. Meer dan 2500 jongeren namen al deel aan dit speciale programma in Groningen en zijn het gesprek aangegaan over geldzaken, financiële risico’s en je eigen verantwoordelijkheid hierin. De gemeente Groningen maakt het mogelijk dat jongeren op het voortgezet onderwijs met MoneyWays hun financiële vaardigheden versterken. Wethouder Mattias Gijsbertsen: “Het is belangrijk dat jongeren al vroeg leren omgaan met geld. Dat is één van de manieren om later financiële problemen te voorkomen. Jonge rolmodellen voor de klas slagen er in thema’s als schulden, armoede, groepsdruk en het nemen van verantwoordelijkheid bespreekbaar te maken en het taboe hierover te doorbreken. Daarom doet de stad mee aan het programma van MoneyWays.” MoneyWays is ontwikkeld door Diversion en het Nationaal Instituut voor Budgetontwikkeling (Nibud). Op een taboedoorbrekende manier worden jongeren zich met MoneyWays bewust van het belang van financiële kennis en krijgen zij inzicht in processen als de opeenstapeling van schulden, risico’s van kopen op afbetaling en groepsdruk. Peer educators, jonge rolmodellen (18+) uit de gemeente Groningen, geven de MoneyWays-lessen. Zij leren scholieren niet alleen budgetteren. Ook delen zij hun eigen ervaringen en financiële uitdagingen met de klas. Jongeren durven hierdoor over hun eigen situatie te praten en hun eigen ervaringen te delen met de klas. Door in vorm en inhoud nauw aan te sluiten bij belevingswereld van jongeren, versterken de gemeente Groningen en Diversion de financiële vaardigheden van jongeren. Zo leren zij bewuste financiële keuzes te maken. Eigen verantwoordelijkheid staat daarbij centraal: samen denken peer educators en leerlingen na over hoe je om kunt gaan met verleidingen en sociale druk vanuit je omgeving en het bewaken van je grenzen. Tijdens de 125e les op het Werkman College brachten de peer educators verleidingen en groepsdruk ter sprake, door het te hebben over dure merkkleding. Om je geld uit te geven aan een merkshirt, terwijl je voor hetzelfde geld wel drie andere shirts zou kunnen kopen vindt een deel van de klas “heel dom”. Toch laten veel leerlingen zich verleiden tot het kopen van merkkleding, omdat het volgens hen een hogere status oplevert: “Zij geeft altijd heel erg veel geld uit aan kleding, dus zij is populair.” Ook realiseren sommige leerlingen zich dat ze gevoelig zijn voor aanbiedingen en uitverkoop. Waar de meiden vooral hun geld uitgeven aan kleding, vertellen verschillende jongens dat zij vooral veel geld kwijt zijn aan gamen. Naast het geld dat ze neerleggen voor de game zelf, betalen ze vaak ook nog in de game voor extra’s zoals speciale outfits voor hun karakters. Het grote merendeel van de leerlingen heeft nog geen baantje en betalen al deze dingen dus van zak- of kleedgeld van hun ouders. Ook al zouden ze dit liever voor altijd zo houden, ze realiseren zich wel dat ze op den duur zelf deze kosten moeten gaan betalen: “je kunt niet tot je 20e bij je ouders wonen zonder zelf te werken”.