Koninklijke onderscheiding voor mevrouw Boleij

GRONINGEN - Gisteren reikte locoburgemeester Joost van Keulen een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Boleij-Swaving.

De uitreiking vond plaats in Maartenshof, Schaaksport 100 te Groningen ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van mevrouw Boleij als vrijwilligster bij Zorggroep Groningen. Mevrouw Boleij wordt onderscheiden voor haar brede, onbezoldigde maatschappelijke inzet op verschillende terreinen. Mevrouw Boleij zet zich sinds 1993 24 uur per week vrijwillig in als activiteitenbegeleidster voor de bewoners van Maartenshof. Zij staat klaar waar dat nodig is: ondersteunen bij het wandelen, klaverjassen met de bewoners, helpen bij het aanvragen van een ID-bewijs of wekelijks aanwezig zijn bij de bingo. Zij doet dit uit volle overtuiging vanuit de vraag van de bewoners. Mevrouw Boleij weet door haar jarenlange ervaring hoe te handelen in de omgang met de bewoners. Ook voor de sport is zij een belangrijk vrijwilligster. Al in 1988 startte mevrouw Boleij als vrijwilligster bij voetbalvereniging Oranje Nassau als lid van de Oudercommissie. Zij vervulde deze functie tot 1998 en tot op heden is zij inzetbaar voor de kantinediensten. Daarnaast is zij vanaf de oprichting in 1988 bestuurslid van ‘Conditietraining 35+ buiten’. In de periode van 2000 tot 2015 was mevrouw Boleij secretaris van de badmintonclub ‘De Slagvink’ en sinds 2015 nog actief als bestuurslid. Daarnaast zet zij zich actief in voor de Hildegardparochie, voorheen Salvator-Mariaparochie. Ook doet zij actief mee aan de BORG-burgerschouw voor de gemeente Groningen. Naast de genoemde activiteiten heeft mevrouw Boleij zich de afgelopen drie decennia onder andere ook onbezoldigd ingezet voor: - Collecteren voor diverse goede doelen, zoals stichting Simavi, de Hartstichting en de Alzheimerstichting - Als mantelzorger voor o.a. een Korsakov patiënte - Het Alzheimercafé Groningen - ANBO (ouderenbond) - Special Olympics (vonden in 2000 in Groningen plaats) Mevrouw Boleij-Swaving wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.