Toonkunstkoor Bekker uit stad zingt Matthäus-Passion

GRONINGEN - Toonkunstkoor Bekker uit de stad Groningen zingt in haar jubileumseizoen de Matthäus-Passion van J.S.Bach op vrijdag 16 maart 19.30 uur in De Oosterpoort in Groningen.

Bekker zong de Matthäus-Passion van Bach voor het eerst in maart 1909, in concertzaal De Harmonie. Dat was ook de eerste keer dat het stuk in de stad Groningen werd uitgevoerd. Uit de archieven blijkt dat toenmalig dirigent Kor Kuiler zo nerveus was dat hij met zachte dwang het podium moest worden opgeduwd.

Dat is ruim een eeuw later gelukkig niet meer zo. Dirigent Geert Jan van Beijeren Bergen en Henegouwen kijkt juist uit naar de “Matthäus”. “Het stuk zit in m’n systeem, maar je blijft er altijd over nadenken en lezen. Daardoor is iedere uitvoering anders, dat hangt ook af van het orkest en de solisten. Voorop staat dat de muziek fantastisch is, die kan je niet vaak genoeg horen. Bach blijft boeien, alles is goed, elke noot.”

De Matthäus-Passion is één van de allerbekendste composities van Johann Sebastian Bach. Hij zette bijna driehonderd jaar geleden twee hoofdstukken uit het bijbelse Evangelie van Matteus op muziek. Daarin wordt Jezus verraden en gekruisigd. Het stuk wordt wereldwijd, maar toch vooral in Nederland, in de periode voor Pasen uitgevoerd.