Muziekcursus voor peuters en wereldmuziek

GRONINGEN - Muziek maken is op dit moment een hot item: je wordt er slimmer van en je kunt je sociale vaardigheden ermee vergroten door samen te muziek te maken.

Bij de cursus peutermuziek bij ‘t Eiland in het Zuiderpark, komen behalve traditionele kinderliedjes, ook nieuwe liedjes aan bod. De cursus zal eind maart op de donderdagochtend van start zal gaan. Live zingen moedigt je (klein)kindje aan om dit ook te doen en versterkt bovendien jullie band met elkaar! “Plezier in samen zingen is het allerbelangrijkste om mee te doen aan de cursus peutermuziek”, aldus docente Lauri Bruins. Daarnaast zal er op de vrijdagmiddag een cursus wereldmuziek voor kinderen uit groep 4 en 5 van start gaan. Kinderen vinden het vaak erg stoer en spannend om een liedje in een andere taal te leren. De docente voegt hier enthousiast aan toe: “Dus geen top-40 muziek, maar wel een swingende samba, een treurig klinkend liefdesliedje uit Oost-Europa of misschien wel een geheimzinnige Arabische dans. Hoe cool is dat!” Cursussen muziek voor peuters en wereldmuziek bij ’t Eiland in het Zuiderpark

Voor meer informatie: info@lauribruins.com.