Geen gemeenteraadsverkiezingen wel referendum

GRONINGEN - Geen verkiezingen voor de gemeenteraad. Wel een landelijk referendum. Dat is kort samengevat de verkiezingssituatie in de stad Groningen voor komende woensdag, 21 maart.

Vanwege de voorgenomen gemeentelijke herindeling zijn er op 21 maart geen gemeenteraadsverkiezingen in de stad Groningen. De verkiezingen voor een nieuwe Groninger gemeenteraad worden daarom gehouden op woensdag 21 november 2018. De stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen ontvangen de kiesgerechtigde Stadjers begin november 2018. Komende woensdag 21 maart kunnen de Groningers wel stemmen bij het landelijke referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. De stempas daarvoor viel onlangs bij de stemgerechtigden op de deurmat. Meer informatie over het referendum is te vinden op gemeente.groningen.nl/referendum