Geriatrische zorg voor kwetsbare oudere bij Martini Borstcentrum

GRONINGEN - De afdeling Geriatrie van het Martini Ziekenhuis houdt nu ook spreekuur in het Martini Borstcentrum. Dit is speciaal voor de kwetsbare oudere met borstkanker.

Alle vrouwen van 65 jaar en ouder die te horen hebben gekregen dat ze borstkanker hebben, worden gescreend op kwetsbaarheid. Van hen komt ongeveer een à twee patiënten per week in aanmerking voor een uitgebreide vervolgafspraak. Die vindt binnen een paar dagen plaats in het Borstcentrum, bij een geriater. De geriater maakt nu ook deel uit van het wekelijks multidisciplinair overleg (MDO) en deelt daar zijn bevindingen. De afdeling Geriatrie wil deze werkwijze verder uitbreiden naar de behandeling van andere oncologisch aandoeningen.

Jos Verkuyl, geriater in het Martini Ziekenhuis: ‘Het is nog uitzonderlijk dat de geriater op deze manier betrokken is in een borstkankerteam. Wat eigenlijk vreemd is, als je bedenkt dat ongeveer een derde van de patiënten van het borstcentrum boven de 65 jaar is. Een groot gedeelte van hen is gelukkig fit en vitaal. Maar juist voor de kwetsbare oudere is het van belang dat we vanaf het begin betrokken zijn. Bij deze groep is vaak sprake van meerdere aandoeningen, denk bijvoorbeeld aan (beginnende) dementie. De toegevoegde waarde van de geriater aan het multidisciplinaire overleg zit juist daar, om verschillende ziektes in samenhang te bekijken. Er wordt in ons MDO met input van de geriater een oncologische behandeling voorgesteld die het best past bij de specifieke situatie van de kwetsbare oudere. Zo kunnen we samen ervoor zorgen dat een kwetsbare oudere die bijvoorbeeld kampt met ondervoedingsproblematiek, zo sterk mogelijk de operatie in gaat. Ook bekijken we wat er op andere gebieden nodig is voor die patiënt.’

De afdeling Geriatrie heeft dit initiatief genomen, omdat zij merken dat er voor deze groep mensen veel behoefte is aan maatwerkoplossingen. Verkuyl: ‘Huisartsen of verpleeghuisartsen benaderden mij al incidenteel als bij een patiënte van hen borstkanker was geconstateerd, bovenop reeds bestaande aandoeningen. Zij zagen dan de meerwaarde van de expertise van de geriater, om zo te komen tot het beste behandelplan van die specifieke patiënt. Door de structurele samenwerking met het Martini Borstcentrum, bieden we dat nu voor iedere kwetsbare oudere die met borstkanker te maken krijgt.’ De eerste ervaringen met deze manier van werken zijn positief. De geriaters van het Martini Ziekenhuis verwachten binnenkort een vergelijkbare manier van werken te realiseren bij blaaskanker, longkanker en darmkanker.

Het Martini Borstcentrum is het grootste centrum voor borstkanker in Noord-Nederland. Jaarlijks komen er rond de 3.600 vrouwen voor diagnostiek. Bij ongeveer 350 van hen wordt borstkanker geconstateerd. In het Martini Borstcentrum werken meerdere disciplines samen op één locatie. Er is aandacht voor de privacy van de patiënt en tegelijkertijd wordt gezorgd voor een zo aangenaam mogelijke sfeer. Het borstcentrum werkt nauw samen met BVN (borstkankervereniging Nederland) en Zorgbelang Groningen om de borstkankerzorg continu te verbeteren.