Proef met stemmen tijdens referendum

GRONINGEN - Het referendum over de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten in Nederland is op 21 maart. De gemeente Groningen gaat die dag een proef doen met stemmen tijdens het referendum.

In vijf stembureaus telt de gemeente de stemmen niet alleen met de hand, maar ook met een nieuw ontwikkelde applicatie. In deze proef schaduwt de gemeente alleen het stemmen; het echte stemmen gebeurt nog gewoon op papier. De gemeente Groningen zoekt met deze proef naar meer veiligheid, transparantie en betrouwbaarheid tijdens verkiezingen. Hierbij werkt de gemeente samen met adviesbureau Berenschot en technologie partner LAB15. Met de proef wil de gemeente onderzoeken of nieuwe technologieën de betrouwbaarheid van het stemproces kunnen vergroten. Het voorkomt menselijke fouten of fraude. Naast de betrouwbaarheid biedt deze technologie ook de mogelijkheid om het stemmen inzichtelijk te maken. Kiezers kunnen het aantal stemmen direct digitaal volgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor het stemgeheim. Bijkomend voordeel is dat het systeem de stemmen optelt. Meer informatie: stemmen-telt.nl/groningen De proef vindt plaats bij de volgende vijf stembureaus: locaties van de gemeente Groningen aan het Hanzeplein 120 (GGD) en aan het Gedempte Zuiderdiep 98, het Centrum Beeldende Kunst (CBK) aan de Trompsingel 27, het Heerenhuis aan Spilsluizen 9 en de Doopsgezinde Kerk aan de Oude Boteringestraat 33.