Canti della Passione in de Sint-Jozefkerk

GRONINGEN - Het lijden van Christus, vertolkt door Cantatrix met werken van Liszt, Scarlatti en Lotti. In de passietijd voltrekt zich in ons land een elders niet voorkomende Matthäus-hausse. En dat betekent dat andere werken, gericht op de lijdenstijd, soms wat op de achtergrond raken. In dit programma staan werken uit het katholieke Italië ten tijde van Johann Sebastian Bach naast de modernere Via Crucis (Kruisweg), waarin de tot priester gewijde Franz Liszt ook Martin Luther aanhaalt.

Zaterdag 17 maart 20.15 uur in Sint-Jozefkerk Groningen.

Meer op www.cantatrix.nl.