Waar is de arm van Johannes de Doper?

GRONINGEN - In het schip van de Martinikerk is 24 maart een lezing over “de arm van Johannes de Doper”. De jaarlijkse lezing wordt aangeboden door de Vereniging Vrienden Martinikerk en begint om 11.15 uur. De toegang is gratis.

De presentatie wordt verzorgd door Bart Flikkema uit Haren die ook betrokken is bij de geschiedschrijving van het voormalige Klooster Yesse in Essen (bij Haren). Hoe is dat kostbare middeleeuwse reliek in de Martinikerk terecht gekomen? Wat is de bron van het verhaal en welke personen speelden daarin een rol? Welke verhalen werden er in de stad over verteld, en hoe beïnvloedde de relikwie de bouw van gasthuizen in de stad? Welke sporen zien we in de stad tegenwoordig nog van die arm? Deze, en nog veel meer vragen en de antwoorden daarop komen in de presentatie aan de orde.

Voorafgaand aan de lezing wordt het drieluik “Tijd”, dat sinds vorig najaar in de kooromgang hangt, officieel overgedragen. Het drieluik is een samenwerking tussen vier noordelijke kunstenaars, verenigd in “Noorder Art” en er staan portretten op van bekende Groningers en van het beeld Sint Joris op het Martinikerkhof. Op de achtergrond staan een aantal regels uit het gedicht “Tijd” van Rutger Kopland, die er zelf ook op staat, en drie grafzerken uit de Martinikerk.