Nieuwe Hart &Vaatcafés in Martini Ziekenhuis

GRONINGEN - De Harteraad (voorheen Hart&Vaatgroep) en de afdeling Cardiologie van het Martini Ziekenhuis houden vier nieuwe bijeenkomsten van het Hart& Vaatcafé.

Ruim 260 mensen bezochten in 2017 de Hart & Vaatcafés. Nieuw dit jaar is dat er een bijeenkomst in samenwerking met het Longpunt wordt georganiseerd. Thema van die bijeenkomst is ‘Benauwd, is het nu het hart of zijn het de longen?’

De Hart & Vaatcafés zijn vooral bedoeld om hart- en vaatpatiënten en hun naasten met elkaar in contact te brengen en ervaringen en tips met elkaar te delen. Daarnaast is het vergroten van kennis een belangrijk aspect. Verschillende specialisten komen aan het woord. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema. Komend jaar zijn dat de werking en bijwerking van hartmedicijnen, hartkatheterisatie, dotter of omleiding en eHealth en patiëntenparticipatie.

De eerste bijeenkomst op 29 maart gaat over de werking en bijwerking van hartmedicijnen. Ziekenhuisapotheker Krijn Dekens geeft uitleg over de werking van b-blokkers, ace remmers, calciumantagonisten en statines. Ook gaat hij in op bijwerkingen en medicatieveiligheid.

Informatie over de volgende data en onderwerpen staat op: www.martiniziekenhuis.nl/vaatcafe.