Busexcursie langs de Molukse geschiedenis

GRONINGEN - Stichting Oude Groninger Kerken (SOGK) heeft 7 april een begeleide dagvullende (bus)excursie onder andere naar de Molukse kerk in Appingedam. Deelnemers gaan deze dag de Molukse geschiedenis in Groningen met eigen ogen bekijken. Deze geschiedenis werd door Inge Dekker in 2017 beschreven in de uitgave: Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan – Over Molukse kindergraven en het leven in Woonoord Carel Coenraadpolder. De excursie staat onder leiding van genoemde Inge Dekker en een medewerker van de SOGK.

Inge Dekker geeft voorafgaand aan de excursie op donderdag 15 maart om 19.30 uur een lezing in de remonstrantse kerk, het kantoor van de Stichting Oude Groninger Kerken met de titel: Stille getuigenis van een tijdelijk bestaan. De lezing bestaat uit twee delen, een gesproken deel voor de pauze en de vertoning van de 25 minuten durende documentaire Rumah Tua – een laatste reis naar het ouderlijk huis - uit 2010 na de pauze. Hierover ook meer via www.groningerkerken.nl.

De begeleide (bus)excursie op voert naar de Molukse kerk in Appingedam, de Carel Coenraadpolder en de begraafplaats in Finsterwolde. Start Hoofdstation Groningen om 10.00 uur. Lunch 12.30 tot 13.30 uur Appingedam. Retour Hoofdstation circa 17.00 uur.

Aanmelden: info@groningerkerken.nl of 050-3123569 o.v.v. Busexcursie 7 april 2018. Foto SOGK.