Bachcantate en Lukas-Passion

GRONINGEN - Het Cantate Consort onder leiding van Jelte Hulzebos zingt 1 april de bekende Paascantate Christ lag in Todesbanden BWV 4 van Bach in de Lutherse kerk.

Dit is een van Bachs bekendste vroege cantates, op een lied van Martin Luther: een koraalcantate dus, waarin de zeven coupletten van het kerklied de tekst vormen voor de zeven delen -per omnes versus- voorafgegaan door een korte sinfonia. Aanvang 10.00 uur.

Op Goede Vrijdag 30 april is in de Lutherse kerk een Passionstraditie ontstaan. De Lutherse Cantorij o.l.v. Tymen Jan Bronda brengt dit jaar de Lukas-Passion van Heinrich Schütz. De Lukas-Passion in deze vorm wordt volledig acapella gezongen. De Evangelist verzorgt de muzikale Bijbellezing afgewisseld met expressieve en krachtige koren meestal vierstemmig getoonzet door Schütz. Solisten zijn Han Warmelink (Evangelist) en Michiel de Vries (Christus) met verder vocale solistenrollen uit het koor zelf. De uitvoering is deze keer in het kader van een oecumenische dienst van de Lutherse, Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente. Vrijdag 30 april 19.30 uur. Lutherse kerk. Haddingestraat 23, Groningen. Zie ook: www.elgg.nl