Unieke raadsvergadering over Aanpak Oosterhamrikzone

GRONINGEN - Voor de inspraak voor de Aanpak van de Oosterhamrikzone gaat de Groningse gemeenteraad het anders dan anders doen.

Normaal kunnen inwoners bij een raadscommissievergadering op het stadhuis hun mening geven op raadsvoorstellen die aan de orde komen. Maar bij de plannen voor de Oosterhamrikzone gaat het anders. De raadscommissie Beheer en Verkeer houdt een aparte hoorzitting voor iedereen die zijn of haar mening over de plannen wil geven. En die hoorzitting is niet op het stadhuis, maar aan de Oosterhamrikkade. Precies op de plek waar de plannen over gaan. En nu niet maximaal 3 minuten tijd om te zeggen wat je vindt, maar alle tijd om interactief met raadsleden in gesprek te gaan. Het is een primeur voor de Groningse raad om de inspraak voor een raadsvoorstel in de wijk te houden. In het bericht legt voorzitter Diederik van der Meide van de raadscommissie Beheer en Verkeer uit waarom de raad nu de inspraak in de wijk houdt. De hoorzitting Aanpak Oosterhamrikzone is op dinsdagavond 6 maart in het Informatiecentrum Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade Zuidzijde 119 vanaf 20.00 uur. De raadsleden kunnen de input van de insprekers meenemen in hun meningsvorming over de plannen. Zij bespreken de voorstellen Aanpak Oosterhamrikzone op woensdag 14 april in de raadscommissie Beheer en Verkeer.