Barn Talk Hanzehogeschool over integratie, klimaat en economie

GRONINGEN - Het zijn de grote vraagstukken van onze tijd: integratie, klimaat en economie.

Hoogleraar Klaas van Egmond laat het verband zien tussen deze onderwerpen en de vraagstukken die hierbij ontstaan. Op woensdag 7 maart neemt Klaas van Egmond het stokje over van Wouter van Dieren tijdens de tweede Barn Talk bij de Hanzehogeschool Groningen. Ook tijdens deze editie is er veel ruimte voor debatten en gesprekken met de aanwezige energieprofessionals en na afloop een grote energienetwerkborrel.

Integratie, klimaat en economie

De wereldwijde problemen integratie, klimaat en economie hebben een gemeenschappelijke oorzaak. De toenemende globalisering en recente vluchtelingenstromen zorgen voor een complex integratie-vraagstuk. Daarnaast is er het klimaat met alle veranderingen, milieuproblemen en de energietransitie. En met de crisis nog vers in het geheugen natuurlijk alle financieel-economische ontwikkelingen. Wat is de relatie tussen al deze problemen? En hoe komen we tot gezamenlijke oplossingen? Zijn deze problemen alleen aan te pakken als ze allemaal met een zelfde doel worden opgelost? Dit staat centraal tijdens de lezing van Klaas van Egmond. Jonge ondernemers en energieprofessionals reageren op zijn verhaal en zetten daarmee aan tot een debat met de zaal.

Klaas van Egmond

Prof.ir. N.D. (Klaas) van Egmond is als (emeritus) hoogleraar Milieukunde en Duurzaamheid nog enkele dagen per week verbonden aan de Universiteit Utrecht. Daarvoor was hij directeur Milieu van het RIVM, directeur van het Milieu- en Natuurplanbureau (thans PBL) en actief in adviserende en bestuurlijke functies, onder meer als kroonlid van de SER en (nog steeds) als bestuurslid van het NatuurCollege. Hij heeft zijn aanvankelijke natuurwetenschappelijke benadering van de milieu- en duurzaamheidsproblematiek steeds verder uitgebreid naar de sociaal-culturele en (als mede- initiatiefnemer van het Sustainable Finance Lab) de financieel-economische aspecten.

Barn Talks

Barn Talks zijn verrassende debatten met altijd een hoofdgast met een inspirerend verhaal die het publiek kan meenemen in debatten en gesprekken. Tijdens de Barn Talks worden professionals bij elkaar gebracht, op zoek naar nieuwe ideeën en inzichten over de energietransitie en duurzaamheid. Ze vinden elke eerste woensdag van de maand plaats in de Energy Barn op EnTranCe, de energieproeftuin van de Hanzehogeschool Groningen. EnTranCe geeft hiermee het werkveld de mogelijkheid om het debat over één van de grootste uitdagingen van onze tijd aan te gaan; de transitie naar een duurzame op schone bronnen gebaseerde energiesamenleving. Deze Barn Talk wordt gevoerd in het Nederlands.