B&W kiezen bij Aanpak Oosterhamrikzone voor splitsing auto- en busverkeer

GRONINGEN - Het College van B&W heeft een besluit genomen over de voorkeursvarianten voor de aanpak van de Oosterhamrikzone.

Voor de nieuwe auto-, bus- en fietsverbinding krijgt variant splitsing de voorkeur. In deze variant komt er een nieuwe autoverbinding langs de Oosterhamrikkade noordzijde. De bussen rijden dan via de E. Thomassen à Thuessinklaan, het Wielewaalplein en de Vinkenstraat. Het is de bedoeling dat er op termijn in het verlengde van de Vinkenstraat een nieuwe brug komt over het Van Starkenborghkanaal voor auto’s, bussen en fietsers. Op de Korreweg krijgen fietsers meer ruimte. De voorkeursvarianten worden in de volgende fase van het project verder uitgewerkt. Pas daarna wordt een definitief besluit genomen over de aanleg van de auto-, bus- en fietsverbinding. Hoorzitting op 6 maart De raadscommissie Beheer en Verkeer organiseert op dinsdag 6 maart vanaf 20.00 uur een hoorzitting in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone aan de Oosterhamrikkade zuidzijde 119. Iedereen die zijn mening wil geven over de plannen, kan dat op die avond te doen. Inloopbijeenkomst op 12 maart Op maandag 12 maart organiseert Aanpak Oosterhamrikzone een inloopbijeenkomst over het ontwerpbesluit, de ontwerpen en gevolgen en het vervolg. De bijeenkomst is van 16.00 tot 21.00 uur in het informatiecentrum van Aanpak Oosterhamrikzone, Oosterhamrikkade zuidzijde 119.