Debat Humanistisch Verbond ‘Een betere zorg begint in Groningen’

GRONINGEN - Veel ouderen maar ook jongeren die langdurige zorgondersteuning nodig hebben, wonen steeds vaker nog thuis.

Dat noemen we sinds 2013 de participatiesamenleving. Maar wie is verantwoordelijk voor de support die nodig is zodat deze mensen er niet alleen voor staan, en zin in hun leven blijven houden? Daarover houdt het Humanistisch Verbond op 16 maart een debat in Groningen. We moeten op zoek naar een nieuwe visie op de samenleving waarin iedereen telt – ongeacht leeftijd, achtergrond of mate van beperking. Hoe kan de zorg in Groningen beter en wie is daarvoor verantwoordelijk? Voor antwoord op deze vragen brengen we eigenzinnige denkers en doeners bij elkaar waaronder Hedy d'Ancona, Carin Gaemers, hoogleraar huisartsgeneeskunde Betty Meyboom en wethouder Roeland van der Schaaf. Onder leiding van moderator John Overmeer gaan zij in gesprek met elkaar en de mensen in de zaal. Hedy d’Ancona, Carin Gaemers en Betty Meyboom zijn na de bijeenkomst beschikbaar voor interviews.

Floreshuis, Floresplein 19 in Groningen van 14.00 tot 17.00 uur. Entree is gratis.