Bewonersplatform de Hoogte

GRONINGEN - Een aantal bewoners van de Hoogte hebben, toen bleek dat de bestaande wijkraad niet meer functioneerde, de handen ineen geslagen en een bewonersplatform opgericht.

Een bewonersplatform waar de bewoners op verschillende manierenbetrokken worden bij de wijk en wat er gebeurt, of juist niet gebeurt. Het gaat niet alleen om het meepraten, maar ook over het meebeslissen over wat er met en in onze wijk gebeurd. Richting de Gemeente Groningen, maar ook richting de woningbouwcooperaties, Vve,s en andere organisties die van belang zijn voor de wijk en haar bewoners.

Directe invloed van de bewoners op hun eigen omgeving is ook het uitgangspunt van de Gemeente in haar beleid en daar denken en beslist het platform graag over mee. En juist nu is een bewonersplatform van burgers van groot belang, omdat er grootse, nieuwe plannen zijn voor onze wijk, waar we als bewonersplatform in gekend willen worden en bij de uitvoering hiervan een duidelijke rol willen hebben.

In de toekomst is het platform te volgen via www.bewonersplatformdehoogte.nl.