BNA presenteert Witboek

GRONINGEN - Het Witboek en een bijbehorende architectenpool moet helpen bij de door de BNA bepleitte integrale aanpak voor veiligheid, kwaliteit en leefbaarheid. Bij de presentatie onlangs een groep bewoners in Groningen en op het ministerie van EZK – in aanwezigheid van directeur-generaal Anita Wouters en voorzitter van De Bouwagenda Bernard Wientjes, is het digitale witboek onthuld. Dat moet Groningers helpen bij een hoogwaardige en duurzame aanpak van hun bouwopgaven.

De Architectenpool is een service voor bewoners en organisaties die een architect in de arm willen nemen. Tal van architecten en ruimtelijke ontwerpers met verstand van het bevingsgebied staan klaar voor Groningers die zich willen laten bijstaan bij het versterken van hun woning of een groot nieuwbouwproject aardbevingsbestendig willen laten bouwen. Zowel Witboek als Architectenpool zullen geregeld geüpdate worden.

Op de foto: de Groningse architecten Rob Hendriks en Paul van Bussel overhandigen met Wilma Jansen van BNA symbolisch het BNA Witboek & de Architectenpool Groningen aan Frits Postema van Dorpsbelangen Krewerd, Jan Wigboldus voorzitter van het Groninger Gasberaad, Maartje Kiep van de Vereniging Groninger Dorpen en Gert de Vries van Dorpsbelangenwerkgroep Versterking Overschild.