NVVC schaart zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie

REGIO - Ook de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC) schaart zich achter de aangifte tegen de tabaksindustrie.

Elk jaar sterven er 20.000 mensen in Nederland en 6,5 miljoen mensen wereldwijd aan het directe gevolg van hun nicotineverslaving. Er is door de aangifte van advocaat Bénédicte Ficq een uniek momentum gecreëerd om de handen ineen te slaan tegen de tabaksindustrie, die opzettelijk het verslavend effect van haar producten vergroot. Uit onze ledenraadpleging blijkt dat de aangifte tegen de tabaksindustrie grote steun heeft van de NVVC leden. Dit biedt de NVVC de benodigde basis om zich van harte bij deze aangifte aan te sluiten. Roken draagt in belangrijke mate bij aan hart- en vaatziekten. Elk jaar overlijden ongeveer 3000 mensen aan een hart- of vaatziekte, omdat ze roken. Bij 1 op de 6 mensen die overlijden aan de gevolgen van een aandoening van de kransslagaders is roken de oorzaak daarvan. Nicotine heeft o.a. effecten op de hartslag, bloeddruk en toevoer van zuurstofrijk bloed. Verder bevat tabaksrook irriterende stoffen, die bloedvaten kunnen beschadigen leidend tot dichtslibbing van bloedvaten. Ook is er een direct effect op de bloedstolling met als gevolg een acute afsluiting van een bloedvat.[1] De voorzitter van de NVVC, Hans Bosker, licht toe: ‘Roken is een zeer belangrijke risicofactor voor het ontstaan van een acuut hartinfarct met alle mogelijke gevolgen daarvan zoals hartfalen, hartritmestoornissen en sterfte. Dagelijks worden cardiologen geconfronteerd met de ernstige gevolgen van hartaandoeningen, die vermijdbaar waren geweest als iemand niet had (mee)gerookt. Dit motiveert hen om hun patiënten er nadrukkelijk van te overtuigen dat zij moeten stoppen met roken en om jongeren te adviseren dat zij vooral niet moeten beginnen met roken vanwege het verslavend effect ervan.’