Capella speelt muziek uit de 16e-eeuw

Groningen - Onder leiding van gastdirigent Adrián Rodríguez Van der Spoel brengt Capella Groningen op 10 maart 2018 in de St. Jozefkathedraal Groningen, aanvang 20.15 uur een programma met werk van 16e-eeuwse voornamelijk Spaanse en Italiaanse componisten

Thema’s zijn steniging en verwoesting. Zware thema’s, getoonzet in aangrijpende en indrukwekkende treurmuziek, passend in de tijd voor Pasen.

In de vieringen van martelaren had de verering van de heilige Stefanus, gezien het grote aantal composities vooral in de 16e eeuw, een speciale plek. Stefanus geldt als de eerste martelaar van het christendom. Hij werd, zo vertelt het bijbelboek Handelingen, gestenigd na in Jeruzalem de hogepriester en de oudsten te hebben beschuldigd van de moord op de Messias. Ook in het programma delen uit Lamentaties van Jeremia van Pedro Ruimonte (1565 – 1627). De klaagliederen van de profeet Jeremia vertellen over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs, het wegvoeren van de mannen als slaven en het achterblijven van vrouwen en kinderen, armen en ouden van dagen. Jeremia’s klaagliederen zijn door vele componisten getoonzet en behoren tot de meest aangrijpende muziek uit de muziekliteratuur. Zo ook deze van Ruimonte, de vierde parel van Spaanse polyfonie, naast Victoria, Guerrero en Morales.

Kaarten reserveren: reservering@capellagroningen.nl of 050 3095698.

Meer informatie: www.capellagroningen.nl. Eigen foto.