Uitreiking Reuringsprijs Noorder Pers Sociëteit

GRONINGEN - Aanstaande maandag 19 februari wordt de jaarlijkse Reuringprijs weer uitgereikt aan degene die volgens de jury in 2017 voor voldoende reuring heeft gezorgd.

De Noorder Pers Sociëteit is een platform voor journalisten, woordvoerders van bedrijven, organisaties en instellingen en voor mensen die vanuit hun vakgebied geïnteresseerd zijn in de communicatie tussen deze groepen. De ontwikkelingen in het vakgebied van de journalist en de woordvoerder gaan snel. Ook, of misschien wel juist in Noord Nederland. Een belangrijk effect van het werk van zowel de journalist als de woordvoerder is de reuring die het veroorzaakt. En er is meer wat reuring veroorzaakt. Soms gewenst, soms ongewenst. Om het belang van reuring te benadrukken en er met elkaar van te leren is de NPS Reuringprijs bedacht. Jaarlijks wordt een winnaar gekozen die met een vernieuwende bijdrage iets teweeg heeft gebracht in het Noorden. Iedereen kan de NPS Reuringprijs winnen. De jury nomineert en komt jaarlijks tot een unanieme keuze. Deze jury bestaat uit: Jeanette Bolhuis, Marieke Kanon, Xandra Groenewold, André Spaansen, Arjen van de Leur, Date Hoiting, Jan Bakker, Jan Boon en Symen Bosma. De uitreiking vindt plaats rond 19.15 uur in café De Sleutel, Noorderhaven 72 in Groningen na de discussie van de Noorder Pers Sociëteit. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.