Bijeenkomst over PGA- en risicokaarten

GRONINGEN - Rijksuniversiteit Groningen ficiliteert 23 februari een bijeenkomst over PGA- en risicokaarten. Deze kaarten geven inzicht in de dreiging van aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in Groningen.

De bijeenkomst is onderdeel van een critical review. Tijdens de bijeenkomst wordt met alle deelnemers toegewerkt naar conclusies ten aanzien van de voorspellende, de beleidsmatige en de communicatieve waarde van de kaarten.

In een critical review wordt onderzoek naar een bepaald thema tegen het licht gehouden. De Nationaal Coördinator Groningen heeft de Rijksuniversiteit Groningen gevraagd een review over PGA- en risicokaarten te faciliteren. PGA staat voor Peak Ground Acceleration, oftewel piekgrondversnelling. De PGA-kaarten tonen de te verwachten grondversnelling, de dreiging door aardbevingen. Risicokaarten kijken niet alleen naar de dreiging maar ook naar de mogelijke impact. De kaarten voor Groningen worden door twee instanties gemaakt: de NAM en het KNMI.

De critical review startte in januari met een aantal consultaties. Op maandag 22 januari vroeg onafhankelijk voorzitter Prof. Dr. Wim Derksen een groot aantal bewoners(groepen) en (maatschappelijke) instellingen naar hun vragen, standpunten en behoeften ten aanzien van de kaarten. Donderdag 25 januari leidde hij vervolgens een gesprek met de makers van de kaarten en andere betrokken onderzoekers.

De vragen die aan de orde kwamen zijn onder te verdelen in drie categorieën: wat voorspellen de kaarten en wat ook niet? Hoe worden de kaarten gebruikt voor beleid en waarom? Wat communiceren de kaarten en is de informatie over de kaarten duidelijk? Deze categorieën staan centraal in het vervolg van de critical review.

Dit vervolg vindt plaats op vrijdag 23 februari. Aan de hand van de vragen uit de consultaties en een aantal stellingen wordt gedurende de dag in afwisselend groepen en plenaire sessies toegewerkt naar conclusies: waarover bestaat consensus en waarover niet en waarom? Uiteindelijk volgt een advies over de inhoud en toepassing van de kaarten.

Alle deelnemers van de consultaties zijn uitgenodigd. Daarnaast zijn er plaatsen beschikbaar voor geïnteresseerden. Wie wil meepraten kan zich opgeven bij de onafhankelijk organisator, Mariëlle Gebben, via review@mrll.nl. Na opgave ontvangt u meer informatie over de locatie en het programma.